Efter en lång karriär inom energibranschen kände jag att det var dags att bättre kunna styra över min egen tid. Jag tyckte jag var för ung för att sätta mig i gungstolen och för engagerad för att bara ropa ”Oouhh” från balkongen som gubbarna i "The Muppet Show".

 

Erfarenheten av att leda olika typer av organisationer och företag, mitt stora nätverk, deltagandet i olika statliga utredningar och pågående styrelseuppdrag gjorde att jag kände mig inspirerad att fortsätta karriären ett tag till. Mentorskapet på olika nivåer bekräftade dessutom att jag fortfarande kunde ge ett råd då och då till både studenter och VDar.

Vad göra, jo lösningen blev att starta upp ett eget företag 2012.

 

Lite självinsikt och viljan att hjälpa till gjorde att jag drog slutsatsen att jag sannolikt bäst skulle kunna bidra som senior rådgivare inom följande områden

 

 • Styrelseuppdrag inom energibranschen eller relaterade branscher
 • Stöd vid uppstart av nya affärer eller nya verksamheter
 • Översiktliga utredningar om möjlig samverkan mellan organisationer eller företag
 • Rekrytering av VD och övriga poster till ledningsgrupper
 • Översyn och bearbetning av styrningsstrukturer för aktiebolag
 • Coaching av företagsledare
 • Framtagande av styrdokument

 

Engagemangen så här långt har varit över förväntan och många intressanta uppdrag har landat eller pågår inom mitt lilla företag.

Ledigheten har blivit begränsad men vad gör det när man kan fortsätta att träffa intressanta människor, få utvecklande uppdrag och hålla sig uppdaterat på regelverk, bransch och näringsliv.

Fortfarande finns dock plats för ytterligare några styrelseuppdrag eller andra intressanta uppdrag där jag kan bidra med engagemang och erfarenhet, både i stort och smått. /Jan Samuelsson

 

UTBILDNING

Gymnasieingenjör; elkraft, Civilekonom.

Normal vidareutbildning via yrkeskurser samt olika ledarskapsprogram.

 

Curriculum vitae

ÖVRIGT

Allmän behörighet som elinstallatör och behörighet som gasolföreståndare.

Under den yrkesverksamma tiden medverkat i olika media genom debatter, artiklar, intervjuer etc samt varit föredragshållare vid ett otal seminarier och liknande.

 

 

TIDIGARE YRKESVERKSAMHET

 

1972 - 1980 Planerings- och projekteringsingenjör inom

 • Eldistribution för Uppsala Industriverk AB.
 • Nordvästra Skånes Kraft AB.
 • Motala Ströms Kraft AB.

1980 - 2012 Företagsledare/VD/koncernchef inom

 • Markaryds Elverk.
 • Ystad Energi.
 • Affärsverken Karlskrona.
 • Kristianstad-Blekinge Energikonsortium AB.
 • Elbolaget i Norden AB.
 • Ringsjö Energi AB.
 • Lunds Energikoncernen AB(publ).

1990 - 1999 VD för bransch- och intresseorganisationerna

 • Riksförbundet Energileverantörerna - REL.
 • Svenska Elverksföreningen.
 • Sveriges Elleverantörer.

FÖRORDNANDEN

1992 - 2008 Förordnad av Regeringen som

 • Ledamot Eldistributionsrådet.
 • Expert i Ellagstiftningsutredningen, etapp 1 o 2.
 • Ledamot i Insynsrådet för Elberedskap hos Svenska Kraftnät.
 • Sakkunnig i Leveranskoncessionsutredningen.
 • Ledamot i Insynsrådet för Energimarknadsinspektionen.
 • Sakkunnig i utredningen om framtida systemansvar för gasmarknaden i Sverige.

TIDIGARE STYRELSEUPPDRAG

1984 - 2020

 • Ledamot i Elverkens Ekonomiska Förening, ELEF.
 • Ledamot i KFS.
 • Ledamot i Svenska Gasföreningen.
 • Ledamot i Svensk Energi.
 • Ledamot i Modity Energy Trading AB.
 • Ordförande i olika dotterbolag inom Lunds Energikoncernen AB(publ).
 • Ledamot i Pilum AB.
 • Ledamot i Stena Renewable AB.
 • Ordförande i Energiforsk AB.

NUVARANDE VERKSAMHET

 

2011 -

Driver eget företag, JS Advice AB, med konsultverksamhet och styrelseuppdrag inom energianknuten verksamhet i Sverige.

 

NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG 2008 -

2008 -

 • Ledamot i Brittedals Elnät Ek för med dotterbolag.
 • Vice Ordförande i Rejlers AB, inklusive ordförande i revisionsutskottet.
 • Ledamot i Edsbyns Elverk AB.

MENTORSKAP

2009 - 2011

Mentor för totalt 6 blivande civilingenjörer och civilekonomer inom LTH, Lund.

2012 - 2013

Mentor för 2 kvinnliga VDar inom ramen för Regeringens program Styrelsekraft.

 

REKRYTERINGSUPPDRAG

2012 - 2020

Ny VD till Brittedals Ek För, Karlshamn Energi AB och Olofströms Kraft AB, Mellersta Skånes Kraft Ek För.

Kontakta mig via jan@jsadviceab.se

Copyright © 2022 jsadvice ab